Wowo Bielicki nie żyje

znicze
Zmarł Wowo Bielicki, wieloletni dyrektor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.


Włodzimierz Bielicki znany jako Wowo Bielicki urodził się 16 stycznia 1932 roku w Warszawie. Był aktorem, scenografem, reżyserem, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1960), współtwórcą znanego studenckiego kabaretu "Bim Bom", działającego w Gdańsku w latach 1954-60. Przez wiele lat pra­cował jako sce­no­graf Teatru Telewizji, a także kon­sul­tant sce­no­gra­ficzny filmów fa­bu­lar­nych.

Od roku 1981 pracował w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego. Funkcję kie­rownika ar­ty­stycz­nego objął 10 maja 1988 roku, funkcję dy­rek­tora na­czel­nego - 1 lu­tego 1989 roku i pełnił ją do 2000 roku. W tym czasie zre­ali­zował kilka spek­takli uznanych za wydarzenia kulturalne, m.in. "Emigrantów" Sławomira Mrożka, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Operę za trzy grosze" Bertolda Brechta. Po­wołał także w teatrze scenę im­pre­sa­ryjną i za­początkował dzia­łania edukacyjne.

opr. ms
Foto: walbrzych24.com

Komentarze   

 
Leszek 2012-11-02 19:34
To wielka strata dla naszej kultury.Miałem przyjemność znać Wowo Bielickiego zanim został dyrektorem naszego Teatru Dramatycznego.T o barwna postać...szkoda , że Oni Wielcy i zasłużeni dla polskiej sceny tak szybko odchodzą.... pamiętajmy o NICH są cząstką naszej kultury narodowej...

Regulamin dodawania komentarzy Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
Człowiek 2012-10-25 19:50
Wyrazy współczucia dla rodziny i znajomych [*}

Regulamin dodawania komentarzy Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież